УБ оноо

Улаанбаатар хотын зарим дүүргийн олимпиадад нэг ангилалд нэг сургуулиас олон сурагч оролцох боломжгүй байдгаас үүдэн дүүрэг болон дараа, дараагийн шатны олимпиадад зарим бэлтгэгдсэн сурагчид оролцох боломжгүй байв. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 2017 оны I, IX саруудад ММОХ-ноос зохион байгуулж олимпиадад идэвхитэй оролцдог сургуулиудын дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм. Эдгээр хэлэлцүүлгээс гарсан санал дээр үндэслэн УБ оноо тооцож ашигладаг болсон.

Зорилго

Математикийн олимпиадад тогтмол амжилттай оролцдог сурагчдыг шалгаруулж хот, улсын олимпиадын эрх олгоход чиглэж байна.

УБ оноо тооцох олимпиадууд

Уламжлалт хэлбэрээр зохион байгуулагддаг багш, эцэг, эхчүүдийн дунд нэр хүндтэй олимпиад байх шаардлагатай. УБ оноо олгох олимпиадуудыг хичээлийн жилийн эхэнд зохион байгуулдаг ММОХ-ны эцэг, эх, багш нартай хийх уулзалтаар сонгож баталгаажуулдаг.

ММОХ-ны оролцоо

УБ оноотой олимпиадуудыг зохион байгуулах ажилд ММОХ-ын зүгээс ямар нэг хэлбэрээр оролцдоггүй бөгөөд зөвхөн дүнг нэгтгэж тооцох ажлыг зохион байгуулж байна.

2019-2020 оны хичээлийн жилд УБ оноо тооцох олимпиадууд
НэрХугацааТайлбар
1Бага сунгаа2019.10.2631-р сургууль зохион байгуулсан.
2Сайн гараа2019.11.2311-р сургууль зохион байгуулсан.
3Эхлэл сургуулийн нэрэмжит олимпиад2019.12.07Эхлэл сургууль зохион байгуулна.
4Тусгаар Тогтнолын Олимпиад2019.12.14Үндсэн даваа. Олонлог сургууль.
5Орчлон сургуулийн нэрэмжит олимпиад2020.02.08Орчлон сургууль зохион байгуулна.
6МУБИС-ийн деканы нэрэмжит олимпиад2020.03.14МУБИС зохион байгуулна.
7Их сунгаа2020.03.211-р сургууль зохион байгуулна.
8Хотын олимпиадIII улирлын амралт.ММОХ, Нийслэлийн боловсролын газар хамтарч зохион байгуулна. БСШУС-ын яамнаас хугацааг тогтооно.
УБ оноог 2019-2020 оны хичээлийн жилд хэрхэн ашиглах вэ?

УБ оноог 2017-2018 оны хичээлийн жилд хотын олимпиадын эрх олгоход, 2018-2019 оны хичээлийн жилд улсын олимпиадын эрх олгоход ашигласан. Энэ хичээлийн жилийн хувьд УБ оноог хот, улсын эрхийн аль алиныг нь олгоход ашиглана. Хотын олимпиад хүртэлх УБ оноогоор хотын эрх олгох ба хотын олимпиадаас олгох УБ оноог оролцуулж тооцон улсын олимпиадын эрх олгоно.

УБ оноогоор олгох эрхийн тоо
Олимпиадын нэрАнгилалЭрхийн тооТайлбар
Хотын олимпиад7-12-р анги20 хүртэлХэрвээ урьд нь эрх авсан сурагч УБ оноогоор эхний 20-д орсон бол дараагийн сурагчид эрх шилжихгүй.
Улсын олимпиад9, 10-р анги15 хүртэлХэрвээ урьд нь эрх авсан сурагч УБ оноогоор эхний 15-д орсон бол дараагийн сурагчид эрх шилжихгүй.
Улсын олимпиад11, 12-р анги12 хүртэлХэрвээ урьд нь эрх авсан сурагч УБ оноогоор эхний 12-д орсон бол дараагийн сурагчид эрх шилжихгүй.
Хот, улсын эрх хэрхэн олгох вэ?
  1. Монголын математикийн олимпиадын хороо, Нийслэлийн боловсролын газартай хамтран Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн олимпиадыг 10-р сарын 19-нд зохион байгуулж дүүрэг бүрээс тодорхой тооны сурагчдад хотын олимпиадад оролцох эрх олгосон. Энэ олимпиадад амжилттай оролцож 9, 10, 11, 12-р ангийн ангилалд дүүрэгтээ түрүүлсэн сурагчид, дунд ангийн багшийн ангилалд оноогоороо тэргүүлсэн хоёр багшид ММО-56-д оролцох эрх олгосон.
  2. Улаанбаатар хотын олимпиадад 9, 10, 11, 12-р ангийн ангилалд медаль хүртсэн сурагчид (хамгийн олондоо 6 сурагчид эрх олгоно, оноо тэнцэж 6-аас олон сурагч болсон тохиолдолд эрх нэмж олгохгүй, оноо тэнцсэн сурагчдыг УБ оноогоор байр эзлүүлнэ), дунд ангийн багшийн ангилалд медаль хүртсэн 3 хүртэлх тооны багшид улсын олимпиадад оролцох эрх олгоно. Хэрвээ урьд нь эрх авсан багш, сурагч медаль хүртвэл эрхийг дараагийн хүнд шилжүүлж олгохгүй.
  3. IMO-ийн сорилгуудад амжилттай оролцсон сурагчид ММО-ын эцсийн даваанд ахлах ангийн ангилалд оролцох эрх авна. Энэ жилийн IMO-ийн сорилгууд 12-р сараас эхлэн явагдана.
  4. Дээрх болзлуудын аль нэгээр эрх аваагүй сурагч УБ оноогоор хот, улсын эрх авна.
УБ оноог хэрхэн тооцдог вэ?

7, 8, 9-р ангийн сурагчдын хувьд тухайн олимпиадад эзэлсэн байрыг нь харгалзан 20 хүртэлх оноогоор; 10, 11, 12-р ангийн сурагчдын хувьд 15 хүртэлх оноо олгож байна. Ижил оноо авсан сурагчдын хувьд тэдгээрийн эзэлсэн байрын (15-аас их бол 15-аар тооцно) арифметик дундажтай тэнцүү оноо олгоно. Жишээ нь 10-р ангийн 4 сурагч 13-16-р байрт оноо тэнцсэн бол тэдгээрт 13, 14, 15, 15 гэсэн оноо харгалзуулж УБ оноог (13+14+15+15)/4=14.25 гэж тооцно. Сурагчдын УБ оноо тэнцсэн тохиолдолд олимпиадуудад авсан нийлбэр оноогоор эрэмбэлж байр эзлүүлнэ.

Дүнг баталгаажуулах

Хот, улсын олимпиадаас өмнө тус сайтад гарсан дүнтэй холбоотой ямар нэг санал, хүсэлт ирүүлээгүй бол дүнг хүчинтэйд тооцох бөгөөд аливаа маргаантай асуудал гарсан тохиолдолд багш, сурагчдыг оруулцуулсан хурал зарлаж дүнг баталгаажуулна.